Data mining
Data mining

Data mining

  • Customer segmentation, predictive modelling and early-warning systems; churn analysis, fraud detection and risk analysis.
  • Network analysis and solving optimization problems.
  • Big Data: technology and solving business problems.
  • Ügyfélszegmentáció, prediktív modellezés és early warning rendszerek, churn analízis, csalásfelderítés és kockázatelemzés.
  • Hálózatelemzés és optimalizálási problémák megoldása.
  • Big data: technológia és üzleti problémák megoldása.